Checklista köp av bostadsrätt

AVGIFTEN
Är det någon höjning inplanerad?
Vad ingår? Vatten, värme, el, Kabel-TV, bredband, IP telefoni?

BARNVAGNSRUM
Finns det? Om inte, var ställer medlemmarna vagnarna?

CYCKELRUM
Finns det? Om inte, hur löser man cykelparkeringen?

FASTIGHETEN
Hur ser det ut i uppgången, på gården och utanför?

FÖRRÅD
Finns det förråd till lägenheten? Hur stort är det? Är det vinds- eller källarförråd? Finns det extra förråd att hyra?

GEMENSAMMA UTRYMMEN
T.ex samlingslokal eller övernattningslägenhet.

KABEL-TV OCH BREDBAND
Vad ingår i avgiften? Om det finns, vem är leverantör?

STORLEKEN
I objeksbeskrivningen ska källan till uppgiften finnas angiven. Om du tycker att storleken inte stämmer, gör en egen mätning. Mätregler kan du läsa mer om på www.sis.se.

TVÄTTSTUGAN
Hur många maskiner finns det och från vilket år? Var finns den? Fråga mäklaren om du kan få se den.

ÅRSREDOVISNINGEN
- Läs noga igenom allt.
- Titta särskilt på vad som är gjort i fastigheten och vad som ligger inom kommande underhållsplan och är budgeterat för.

- Stambyte vatten/avlopp och byte av el brukar vara kostsamt för föreningen och slitsamt för de boende, är det gjort eller ska det göras inom en snar framtid? I så fall vilken form av stambyte planerar man för? Traditionellt, relining eller är det ok med partiellt? Ryms stambytet inom budget?

- Två nyckeltal som kan vara bra är att avgift/kvm och år bör ej överstiga 1.000 kr. Och de långfristiga lånen per total kvm bostadsyta i föreningen bör ej överstiga 10.000 kr/kvm.

ÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?
För att betraktas som en äkta bostadsrättsförening så ska minst 60 % av verksamheten vara kvalificerad.

ÖVRIGT
- Kontakta gärna styrelsen i föreningen och prata med dem om ekonomin, fastigheten eller annat som kan vara av vikt.
- Har föreningen en egen hemsida?
- Sköts trappstädning och underhåll av medlemmarna eller är det på entreprenad?